Rubens logo

Rubens kasteel

Toerisme Vlaanderen logo Vlaamse Meesters logo
FR EN

Historie

Het Rubenskasteel, ook wel “Het Steen” genoemd, kent een vroege ontstaansgeschiedenis waarin de eerste vermeldingen zouden kunnen gedateerd worden in de 11e eeuw, vermoedelijk onder de vorm van een motteburcht. Deze structuur wijst op de mogelijkse verdedigingsfunctie van de site hetgeen ondersteund wordt door zijn inplanting in een meander van de Baerbeek, in de nabijheid van de Zenne en halverwege Brussel en Mechelen.

Aan het begin van de 14e eeuw werd ‘van den Steen’ gevoegd bij de naam van Arnoldus van Wilre, heer van Elewijt. De benaming "Steen" zou verwijzen naar een tot begin 18de eeuw vermelde vierkante "stenen" toren.

Deze toren is ook te zien op het schilderij “Zicht op Het Steen in de vroege ochtend” uit ca. 1636, geschilderd door zijn beroemdste bewoner, Peter Paul Rubens, maar is ondertussen niet meer aanwezig op de site.

Na godsdienstperikelen en opeenvolgende oorlogen en verwaarlozing zou het kasteel zich in 1622 (of 1631 volgens sommige bronnen) in slechte staat hebben bevonden. Het werd toen door P.P.Rubens als ‘plaisantie’ aangekocht en grondig opgeknapt. P.P. Rubens zou er wonen van 1635 tot bij zijn overlijden in 1640.

Het goed ging via het nieuwe huwelijk van Rubens’ 2de echtgenoot H. Fourment over op de Bergeycks de Broeckhoven. Gedurende de 18e eeuw kende het domein een reeks wisselende eigenaars. Eén ervan, Albertina Wynants, liet in de periode 1733-1754 het neerhof bijbouwen.

Na haar dood werd het goed in 1773 aangekocht door de hofarchitect L.B. Dewez (1731-1812) die vooraanstaand architect van de Oostenrijke Nederlanden was (oa. gevangenis van Vilvoorde, Abdissenresidentie Abdij van Herkenrode, kasteel van Seneffe,…).

Het Rubenskasteel werd geplunderd tijdens de Franse Revolutie en in de loop van de 19de eeuw kwam het in het bezit van de familie C.W. Coppens uit Gent. Op hun initiatief werd het kasteel vergroot en gerestaureerd onder leiding van architect Carpentier (1867-1875).

De nieuwe eigenaar van begin 20ste eeuw, Senator de Becker-Remy liet nogmaals aanpassen en restaureren, onder meer de brug, het neerhof..., onder leiding van architect Chrétien Guillaume Veraart.

Het verlaten Rubenskasteel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdelijk gebruikt door verschillende troepen en gehavend achtergelaten (vooral de stallingen werden door een bom getroffen).

Tot 1954 stond het kasteel leeg en werd het aangekocht door de familie Maison, de vorige eigenaars, die het geleidelijk opnieuw herstelden en aanpasten naar de huidige toestand. In 2019 werd het Rubenskasteel aangekocht door Toerisme Vlaanderen.


Reizen naar Morgen

“Een gelukkige gemeente wordt gedragen door het enthousiasme van zijn inwoners”

De wereld en ook 'het toerisme' veranderen razendsnel. En wij moeten mee: ons aanpassen en heruitvinden. Op zoek naar de juiste ingrediënten voor een nieuwe/betere toekomst voor toerisme. Reizen naar Morgen vertrekt van duurzaam toerisme, maar zet nog een stap verder. Het gaat veel breder en keert terug naar de basis van het toerisme: niet louter het commerciële, maar veeleer het kwalitatieve, het creatieve en de ontmoeting. “Reizen naar Morgen is, meer dan duurzaam toerisme, een verhaal met een gemeenschappelijk doel, waar iedereen beter van wordt”.

Het toerisme van morgen zal geworteld zijn in lokale gemeenschappen. In buurten, dorpen en steden die floreren en net daardoor enthousiast bezoekers willen verwelkomen. Een florerende gemeenschap is stevig verbonden met haar plek, waar mensen samenwerken, bezoekers kunnen thuiskomen en bewoners hun liefde voor de plek koesteren en doorgeven.

Die “gelukkige plek” kan enkel tot stand komen op basis van de inbreng van zijn bewoners. Om een verhaal de nodige uitstraling te geven, is hun bijdrage een noodzaak. Lokale betrokkenen kunnen mensen zijn die er iets aan verdienen, maar evengoed vrijwilligers en enthousiastelingen.

De beleving van reizen verandert reizigers, plaatsen die ze bezoeken, mensen en lokale gemeenschappen die deze plekken ‘maken’ en bewonen. Toerisme is dus meer dan economie. Dat ‘meer’ willen we onderzoeken, vormgeven en stimuleren zodat alle betrokkenen binnen het toeristisch systeem hier maximaal voordeel uit halen.

Samen met de gemeente Zemst, haar inwoners en de lokale bedrijven gaat Toerisme Vlaanderen opzoek naar die perfecte herbestemming voor het Rubenskasteel. Een herbestemming waar “iedereen” zich goed en betrokken bij voelt. We leggen hiervoor samen een hele weg af met de bewoners enquête, workshops met brainstorm sessies, het tijdelijk openstellen van het domein voor de bewoners zodat ze de plek kunnen ervaren en zo beter input kunnen geven.

Het is een lange weg, maar samen geraken we er zeker!

https://www.reizennaarmorgen.be/

Rubens kasteel Rubens kasteel Rubens kasteel Rubens kasteel Rubens kasteel Rubens kasteel

Events & Tijdelijk gebruik

STrAY | Vacant Property Concepts

Cleo van de Poel

@ cleo@strayconcepts.be T +32 3 284 04 08 M +32 498 20 03 42

Corporate – Investeerders

Projectmedewerker

Helga Van Muylders

@ helga.vanmuylders@toerismevlaanderen.be M +32 485 19 56 42